We’z on ur lawn, fynin’ ur i sor.

I can haz lodin’ zone?

Stait’z in r skoolz, jerrymandrin’ r diztrix!

I haz angree at skaytborderz!

We’z in ur biz, surchin’ 4 bak taxz.

Y r kidz duso por on standrdiz’d testz? I blaymz skoolz!

Likkr lizenz … DNI’D!