hologram

maldives

anchorism

neapolitan

affront

stigmata