Cokie Roberts: smeeerorKAHN nalgo nalgo smeeerorKAHN

Chris Matthews: SKEEEEYEEEEEEORLAKOOOO OOOOOOOOYEEE FLECH

Sam Donaldson: yicKA yicKA yicKA HORKclahhh blub blub blub yicKA HORku hick hick yicKA HICKlahh yicka clahhhh blub horKU hick blub blub blub yicKA yicKA yick yick HORKclahhh blub blub blub yicKA HORku HICKlahh yicka clahhhh blub horKU hick blub blub blub

William Bennett: blahhh blah blah blah blah blah CLINTON BAD blah blah blahhhh blah blah IN MY NEW BOOK blah blah blah blah MORALITY blah blahhhh

Eleanor Clift: neepoo neep neep GLARGOR BLAHG NOG GLORG NARGH neep neep neep

George Will: blurg